MITÄ MIES - keskusteluryhmä

Aika: 5.9.2022 klo 14:00
Paikka: Putaankatu 2 yläkerta

Miesten ryhmä


Miesten ryhmä kokoontuu maanantaisin Perheiden Talolla. Miesten ryhmä on Mitä Mies? hankeen ja Perheiden Talon yhteistyötä. Seuraavat kokoontumiset 15.8 klo 14.00 sekä 5.9 klo 14.00. Ryhmä kokoontuu n. 3viikon välein. Ryhmän koko n. 6-10miestä.
Miesten ryhmän tarkoitus on vaikuttaa miesten elämäntilanteen parantamiseen. Keskustelu on hyvä keino vaikuttaa omaan hyvinvointiin sekä tarvittaessa saada vertaistukea toisilta ryhmäläisiltä. Keskustelun kautta saat vastauksia ja helpotusta mieltä painaviin kysymyksiin. Mikäli sinulla on toiveita mitä haluaisit ryhmässä käsiteltävän tai toiveita ryhmän toimintaa suunnitellessa esim. ulkona tapahtuvaa niin suunnitellaan toimintaa myös yhdessä.

Terveisin Asmo Anttila
Mitä Mies ? hanke

Projektityöntekijä
Mitä Mies? -projekti
MIELI Meri-Lapin mielenterveys ry
p.040 128 5782
www.turvapoiju.fi