LASTENKERHO

Aika: 28.2.2023 klo 13:00 - 15:50
Paikka: Putaankatu 2

LASTENKERHO

Lapset tulevat samaan ryhmään kaksi kertaa viikossa leikkimään, liikkumaan, tutkimaan, ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan sosiaalisia taitoja. Kerhoihin valitaan noin 15 lasta/kerho.  Kerhopaikka ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Kerhotoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta, josta vastaavat koulutetut työntekijät. Toiminnan sisältöä ohjaavat sekä varhaiskasvatuksen eri orientaatiot (matemaatiinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnolis-vakaumuksellinen) että kasvatuskumppanuus lapsen edun mukaisesti. Kerhotoiminta tukee lapsen persoonallisuuden kokonaisvaltaista kehitystä, vanhempien kotikasvatusta ja kristillistä kasvatusta. Kerhossa keskustellaan, askarrellaan, leikitään musisoiden ja opitaan ryhmätaitoja. Lasten hartaudessa hiljennytään hetkeksi. Mikäli lapsi ei voi osallistua evl:een kirkon kasteopetukseen, hänelle voidaan järjestää muuta toimintaa hartauden ajaksi.

Kerhot on tarkoitettu ensisijaisesti 3-5-vuotiaille lapsille. Jos kerhossa on tilaa, niin kerhoon pääsevät myös 2-vuotiaat lapset, jotka täyttävät 3 vuotta 31.12.2022 mennessä.

Lastenkerhoissa on aamupäivä- ja iltapäiväryhmä. Sisarukset iästä riippumatta voivat tulla samaan ryhmään, mikäli se palvelee perheen tilannetta parhaiten.
Kerhoja ohjaavat Tornion kaupungin varhaiskasvatuksen opettaja ja Tornion seurakunnan lastenohjaaja sekä Tornion Perheiden Talon henkilökunta yhteistyössä.

HOX. Vaikka perhe saa kuntalisää, voi lapsi osallistua varhaiskasvatuskerhoihin (=lastenkerho). 

Kerhoon voi ilmoittautua joko Tornion kaupungin varhaiskasvatushakemuksella

https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuspalvelut/

tai Tornion seurakunnan ilmoittautumislinkillä:

https://www.tornionseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsiperheille-ja-lapsille/paivakerho

Kerhon vetäjinä toimivat seurakunnan lasten ohjaaja ja Tornion kaupungin varhaiskasvatuksen opettaja.

Lisätietoja puh. 040 579 8822 (Sari, Tornion srk:n lapsityö)

                 puh. 040 574 2478 (Mervi, Tornion Kaupungin varhaiskasvatus)