EKAVAUVARYHMÄ

Aika: 20.2.2023 klo 13:00 - 15:30
Paikka: Putaankatu 2

Ekavauva-ryhmä on tarkoitettu ensimmäistä kertaa äidiksi tulleille, joiden vauva on ryhmän alkaessa noin 0-6 kk. Ryhmään ilmoittaudutaan etukäteen, ja sen jälkeen kokoonnumme samalla porukalla n. kymmenen kertaa. Ryhmä on maksuton.

Ekavauva-toiminnan tavoite on tarjota juuri äidiksi tulleelle yhteys muihin samassa elämäntilanteessa oleviin. Olemme tukemassa äitejä uudenlaisessa tehtävässä, joka on samaan aikaan ihana ja haastava. Äitiyteen kuuluvat monenlaiset tunteet.

Vauvalle on tärkeintä, että äiti voi hyvin. Itseasiassa äidin hyvinvointi vaikuttaa koko perheeseen. Näin Ekavauvat-toiminta on jopa koko perhettä hoitavaa. Ryhmässä puhutaan esimerkiksi äidin ja vauvan suhteesta, parisuhteesta, suhteesta omaan äitiin, lapsen isovanhempiin sekä muutoksista omissa ystävyyssuhteissa. Oman identiteetin muutoksestakin puhutaan – äitiys on naisen elämäntanssissa uniikki askel, jonka hän ottaa yksin, muttei toivon mukaan yksinäisenä. Yksinäisyys on kuitenkin valitettavan tyypillistä ensimmäistä kertaa äideiksi tulevien vaiheessa. Ekavauvat-ryhmän yhtenä tavoitteena onkin ehkäistä yksinäisyyttä. Äitejä rohkaistaan tapaamaan myös ryhmän ulkopuolella. 

Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, jotka pohjautuvat Sylivauvat – vertaisryhmä äideille –kirjaan. Teemat liittyvät esimerkiksi äitiyteen, vauva-arjen iloihin ja haasteisiin, omaan jaksamiseen ja tulevaisuuden toiveisiin. Tarkoitus on vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, pohdiskella teemaa kunkin ryhmän jäsenen omista näkökulmista. Jokainen osallistuja saa itse päättää, kuinka paljon kertoo ajatuksistaan, mitään pakkoa ei ole. Jo sekin, että tulee mukaan, on arvokasta.

Tiedustelut: 040 579 8822 Sari Oja